آخرین اخبار و اطلاعیه ها
برگزاري دوره آموزشي «بهره برداري و تعميرات توربين گاز GE F5»در ايران به جاي امريكا
اجرای دوره آموزشی توانمندسازی مدیران برای مقابله با بحران (ویژه مدیران آبفا)
امضاي تفاهم نامه همكاري آموزشي و پژوهشي بين دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) وموسسه UNESCO-IHE
جلسه هماهنگی آموزشی
بیان استاندارد ISO/IWA2:2004 در آموزش حین خدمت کارکنان
ابلاغ دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل غیرفنی شرکتهای مادرتخصصی
جدول مقایسه ای آمار دور های آموزشی مراکز آموزشی وزارت نیرو
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي زيرمجموعه
دوره هاي مصوب شغلي اختصاصي مشاغل فني شركت مديريت منابع آب ايران و شركت هاي زيرمجموعه
ابلاغ دوره های تکمیلی بهبود مدیریت
دوره هاي آموزشي تحت اجرا هفته اول و دوم دي ماه مركز آموزشهاي تخصصي
123