دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1399/12/231399/12/17مركز آموزشهاي تخصصي18پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل TGCM-1043
1399/12/191399/12/10مركز آموزشهاي تخصصي30ایمنی و بهداشت شغلی در ساخت و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب2057
1399/12/131399/12/09مركز آموزشهاي تخصصي18آلاينده هاي هوا ونيروگاه هاME-12
1399/09/131399/12/09دفتر هرمزگان30تجزیه و تحلیل حوادث شبکه3652
1400/01/301399/12/09ویرا رهیافت کیش16Persian to English Translation Training WorkshopWT-26
1399/12/081399/12/01ویرا رهیافت کیش8Journal and University Contacting WorkshopWT-03
1399/12/071399/11/30ویرا رهیافت کیش8Academic Paper Writing Workshop WT-02
1399/12/091399/11/28مركز آموزشهاي تخصصي32هزینه چرخه عمر پمپ و ایستگاههای پمپاژ5012
1399/12/031399/11/26دفتر هرمزگان18تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT8634
1399/11/261399/11/25ویرا رهیافت کیش8Academic Paper Writing Workshop WT-02
1399/12/211399/11/25ویرا رهیافت کیش32English-Persian Translator Training CourseWT-04
1399/11/201399/11/15دفتر هرمزگان24معارف اسلاميGE-18
1234