دوره های آموزشی جدید

 
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1400/04/091400/03/26مركز آموزشهاي تخصصي30روش‎هاي دفع اكولوژيكي فاضلاب 2133
1400/04/011400/03/24مركز آموزشهاي تخصصي30اصول ایمنی در نیروگاه ودستورالعملهای آن3137
1400/04/091400/03/23مركز آموزشهاي تخصصي30کار با نرم افزار WEAP1065
1400/04/021400/03/19مركز آموزشهاي تخصصي24خوردگی و رسوب گذاری2773
1400/04/071400/03/17مركز آموزشهاي تخصصي36آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت3497
1400/04/021400/03/12مركز آموزشهاي تخصصي30تمیز سازیهای فیزیکی و شیمیایی تجهیزات نیروگاهی3128
1400/03/241400/03/08دفتر تهران18آب وتوسعه پایدار2744
1400/03/191400/03/05دفتر تهران18هزینه یابی بر اساس فعالیت ها (ABC)8790
1400/03/181400/03/02مركز آموزشهاي تخصصي30نقش ICT در خدمات آب2197
1400/03/121400/02/29مركز آموزشهاي تخصصي14آشنایی با لایه‏ های سامانه سیماب فا (سپتا، سابفا و...) و نحوه گزارش‏گیری و تحلیل داده‏ ها 2811
1400/03/221400/02/28مركز آموزشهاي تخصصي36انتقال حرارت و مبدلهاي حرارتي4023
1400/02/291400/02/18مركز آموزشهاي تخصصي18ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب2144
123