دوره های آموزشی جدید  
گروه آموزشيكد دورهنام دورهسطح دورهسطح دورهتاريخ شروعمشاغلتوضیحات
برق و انرژی3171 تخصصي پژوهشي91/07/22/رئیس اداره تعمیرات و کنترل ابزار دقیق نیروگاه بخار/کارشناس تعمیرات و کنترل آنالوگ/کارشناس تعمیرات و کنترل دیجیتال نیروگاه بخار/کارشناس دیجیتال/کارشناس مسئول ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی/کارشناس مسئول ابزار دقیق نیروگاه بخار/رئیس گروه ابزار دقیق نیروگاهمسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
برق و انرژی3506تخصصي 91/07/22 مسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
برق و انرژی3344تخصصيتخصصي پژوهشي91/07/15/اپراتور پست 230/اپراتور پست 400 کیلو ولت/اپراتور پست (63و 132 و 66 کیلو ولت )/تکنسین رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای/اپراتور بهره‌برداری دیسپاچینگ RDC/مدیر امور انتقال نیرو/مدیر دفتر بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات/مدیر دفتر فنی انتقال/مدیر امور دیسپاچینگ RDC شرکت مسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
برق و انرژی3518تخصصيتخصصي پژوهشي91/07/01/تکنسین تست و آزمایش روغن/تکنسین مسئول تعمیرات خط گرم/تکنسین مسئول تعمیرات خطوط توزیع/تکنسین مسئول تعمیرات شبکه زمینی/تکنسین مسئول عیب یابی کابل/مدیر منطقه یا مدیر امور برق شهرستانهای بزرگ/رئیس قسمت کارگاه هامسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
برق و انرژی3214تخصصيتخصصي پژوهشي91/07/01/اپراتور تاسیسات عمومی واحدها نیروگاه بخار/اپراتور مسئول تاسیسات عمومی/تکنسین مسئول تعمیرات مکانیک تاسیسات/اپراتور مسئول توربین/اپراتور برج خنک کننده اصلی/اپراتور بویلر محلی/اپراتور توربین اتاق فرمان/اپراتور سیکل حرارتی/اپراتور مسئول بویلر/تکنسین مسئول بومسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
آب1984----------تخصصي پژوهشي91/07/01/مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل/کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از سد و شبکه آبیاری/کارشناس منابع آب/کارشناس کنترل و پایداری سد/کارشناس حفاظت و بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی/مشاور فنی و مهندسی/کارشناس کنترل کیفیت منابع آب/رئیس گروه هيدرومکانيک/رئیس مسئول پیگیری خانم ابراهیمی تلفن :77311443-4
برق و انرژی3378تخصصي 91/06/26 مسئول پیگیری آقای اسماعيلي تلفن :77311443-4
برق و انرژی3340تخصصيتخصصي پژوهشي91/06/25/تکنسین پست/مدیر دفتر مهندسی طرحها/رئیس اداره تعمیرات پست ها/کارشناس بهره‌برداری تولید/کارشناس تعمیرات پستها/کارشناس طراحی پست/کارشناس مسئول برنامه‌ریزی خروجی‌ها، دیسپاچینگ/کارشناس مطالعات سیستم، شرکت برق منطقه‌ای/کارشناس مطالعات سیستم و حوادث،دیسپاچینگمسئول پیگیری آقای سنجربیگی تلفن :77311443-4
آبفا2042تخصصيتخصصي پژوهشي91/06/25/کمک‮کارشناس آزمایشگاه/کمک‮کارشناس آزمایشگاه و نمونه بردار/مدیر بهداشت آب و فاضلاب/مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب/کارشناس آزمایشگاه/کارشناس آزمایشگاه شیمی/کارشناس تجهیزات و امور آزمایشگاهها/کمک‮کارشناس آزمایشگاه/کمک‮کارشناس آزمایشگاه و نمونه بردار/مسئول پیگیری خانم ابراهیمی تلفن :77311443-4
آبفا2294تخصصيتخصصي پژوهشي91/06/25/کمک‮کارشناس انرژی و سیستم‌های کنترل/مسئول بهره‌برداری و نگهداری شبکه/کمک‮کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات آب/کمک‮کارشناس مدیریت مصرف/معاون مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی/مدیر توسعه فناوری و ارتباطات بین الملل/مدیر آب و فاضلاب/مدیر بررسی‌های فنی/مدیر اجرای مسئول پیگیری خانم ابراهیمی تلفن :77311443-4
12