پايگاه تقويم آموزشي

گروه آموزشي برگزار كننده دوره      

عبارتي از نام دوره    

تاريخ اجراي دوره   از :    تا  

کد دوره :  

                                                                           

كد دورهنام دورهتاريخ برگزاريمجموع ساعاتگروه برگزار كننده
1019آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاری1392/08/0412آب
1021آشنایی با ابزاربندی سدها و سازه‎های بزرگ1392/08/046آب
1022تعمیرات پمپ1392/08/0434آب
1023آشنایی با نقشه1392/08/0418آب
1047آشنایی با نیروگاه برق آبی1392/08/0430آب
1057آمار کاربردی1392/08/0430آب
1058ابزاربندی سد خاکی و بتنی و سازه‎های وابسته1392/04/1518آب
1059ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتونی1392/04/1518آب
1060ابزارهای اندازه‎گیری در سدها1392/04/1518آب
1062اثرات زیست محیطی1392/04/1518آب
1063اثرات زیست محیطی آبهای زیرزمینی1392/04/1530آب
1066اجرای شبکه‎های آبیاری1392/04/1530آب
1070ارزیابی اقتصادی و اثرات زیست محیطی توسعه سیستم‎های آبی1392/04/2248آب
1071ارزیابی زیست محیطی پروژه‎های آبی1392/04/2230آب
1081استفاده از GIS در مهندسی آب با نرم‎افزار ILWIS1392/04/2218آب
1082اصول ابزار دقیق (سد و نیروگاه برق آبی)1392/04/2248آب
1083اصول بازرسی1392/04/226آب
1085اصول بررسی‎های اکتشافی منابع آب1392/04/2230آب
1087اصول بهداشت محیط کار1392/04/2930آب
1090اصول زهکشی زیرزمینی1392/04/2918آب
1091اصول سیستم‎های ساختمانی و اجرای آنها1392/04/2918آب
1094اصول کلی پایداری و ایمنی سدها1392/04/2930آب
1100اصول نگهداری و پایداری سد1392/04/2930آب
1109آزمایشگاه رسوب و اندازه‎گیری بار رسوبی در رودخانه‎ها1392/04/2932آب
1112اقتصاد آب و برنامه‎ریزی ناحیه‎ای1392/12/0530آب
1113اقلیم‎شناسی1392/12/0530آب
1122ایمنی در برق1392/12/0530آب
1024ایمنی و محافظت1392/12/0518آب
1025اینترنت کاربردی1392/12/0524آب
1128بانک‎های اطلاعاتی SQL1392/12/0524آب
1129برآورد آب مورد نیاز و روش‎های آبیاری1392/12/0518آب
1130بررسی اثر زلزله و سیلاب بر سازه‎های آبی1392/05/2618آب
1131بررسی عوامل عمده خرابی سدها1392/05/2630آب
1134برنامه‎ریزی و مدیریت رودخانه1392/05/2630آب
1135برنامه‎ریزی استراتژیک1392/05/2630آب
1137برنامه‎ریزی و کنترل پروژه1392/05/2630آب
1142برنامه‎ریزی و اصول مدیریت منابع آب1392/05/2648آب
1151بهبود بهره‎برداری از چاه‎های آب شرب1392/05/2630آب
1152بهداشت عمومی در محیط کار1392/05/268آب
1153مدلسازی آبهای زیرزمینی با استفاده از GMS51392/02/0634آب
12345678910...