اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمان غرب (سهامی خاص) - ویژه شغل بهره برداری و اپراتوری پست برق
  شماره ملي