ردیفکد دورهنام دورهساعت نظریساعت عملیاجباری  
1 2237اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب با نرم افزار(Python)248مشاهده مشاغل
2 _8631تفکر سیستمی120مشاهده مشاغل
3 0002اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان80مشاهده مشاغل
4 0003آموزش حرفه ای نیروهای خدماتی اداری80مشاهده مشاغل
5 0112اخلاق -1 180مشاهده مشاغل
6 0121امنیت رایانه و شبکه های رایانه ای 300مشاهده مشاغل
7 0129حفاظت اماکن و تاسیسات300مشاهده مشاغل
8 0141روش های جاسوسی اقتصادی بیگانگان در جمهوری اسلامی180مشاهده مشاغل
9 0143سازماندهی اسناد الکترونیکی 300مشاهده مشاغل
10 0160مهارتهای ارتباطی300مشاهده مشاغل
11 0162نظارت و کنترل پروژه180مشاهده مشاغل
12 0164ارزشیابی اسناد180مشاهده مشاغل
13 0165آشنایی مقدماتی با تجهیزات شبکه های رایانه ای166مشاهده مشاغل
14 0167سیستم های پایش و نظارت تصویری248مشاهده مشاغل
15 1001آشنایی با رده‌بندی کنگره440مشاهده مشاغل
16 1003آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات180مشاهده مشاغل
17 1004آئین نگارش حقوقی80مشاهده مشاغل
18 1005آیین نگارش و مکاتبات اداری120مشاهده مشاغل
19 1006آب بندی پی‌های تراوا در سدهای خاکی180مشاهده مشاغل
20 1007آشنایی با شوراهای حل اختلاف80مشاهده مشاغل
12345678910...