ردیفکد دورهنام دورهساعت نظریساعت عملیاجباری  
1 2237اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب با نرم افزار(Python)248مشاهده مشاغل
2 _2051استفاده مجدد از پساب240مشاهده مشاغل
3 _2342تجهیزات و شیرآلات مدرن شبکه توزیع آب68مشاهده مشاغل
4 _2473شست و شوی شبکه آب و مخازن240مشاهده مشاغل
5 _2578گندزدایی آب و فاضلاب240مشاهده مشاغل
6 _8328تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومی200مشاهده مشاغل
7 _8631تفکر سیستمی120مشاهده مشاغل
8 0002اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان80مشاهده مشاغل
9 0003آموزش حرفه ای نیروهای خدماتی اداری80مشاهده مشاغل
10 0112اخلاق -1 180مشاهده مشاغل
11 0121امنیت رایانه و شبکه های رایانه ای 300مشاهده مشاغل
12 0129حفاظت اماکن و تاسیسات300مشاهده مشاغل
13 0141روش های جاسوسی اقتصادی بیگانگان در جمهوری اسلامی180مشاهده مشاغل
14 0143سازماندهی اسناد الکترونیکی 300مشاهده مشاغل
15 0160مهارتهای ارتباطی300مشاهده مشاغل
16 0162نظارت و کنترل پروژه180مشاهده مشاغل
17 0164ارزشیابی اسناد180مشاهده مشاغل
18 0165آشنایی مقدماتی با تجهیزات شبکه های رایانه ای166مشاهده مشاغل
19 0167سیستم های پایش و نظارت تصویری248مشاهده مشاغل
20 1001آشنایی با رده‌بندی کنگره440مشاهده مشاغل
12345678910...