صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

حوزه ستادي وزارت نيرو

رديف

عنوان سايت

آدرس سايت

1

سايت پورتال وزارت نيرو

http://www.moe.org.ir

2

فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو

http://ict.moe.org.ir

3

سايت خبري وزارت نيرو

http://news.moe.org.ir

4

معاونت امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو

http://rhrdeputy.moe.org.ir

5

معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو

http://www.iranenergy.org.ir

7

دفتر امور حقوقي وزارت نيرو

http://law.moe.org.ir

8

دفتر امور مجلس وزارت نيرو

http://majlis.moe.org.ir

9

دفتر بررسي هاي اقتصادي و توسعه صادرات وزارت نيرو

http://bes.moe.org.ir

10

دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو

http://ipo.moe.org.ir

11

امور فرهنگي وزارت نيرو

http://mobin.moe.org.ir

12

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو

http://trt.moe.org.ir

13

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو

http://tahavol.moe.org.ir

14

دفتر توسعه مشاركت و امور مجامع وزارت نيرو

http://majame.moe.org.ir

15

اداره كل حراست وزارت نيرو

http://herasat.moe.org.ir

16

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو

http://evalmon.moe.org.ir

17

دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو

http://hrd.moe.org.ir

18

امور ايثارگران وزارت نيرو

http://isargaran.moe.org.ir

19

امور زنان وزارت نيرو

http://women.moe.org.ir

20

بسيج وزارت نيرو

http://motekhasesin.moe.org.ir

21

دبيرخانه ستاد اشتغال وزارت نيرو

http://karafarini.moe.org.ir

22

دبيرخانه شوراي استاندارد وزارت نيرو

http://standard.moe.org.ir

23

پايگاه اطلاع رساني معاملات الكترونيكي وزارت نيرو

http://tender.moe.org.ir

24

دبيرخانه تخصصي تفاهم نامه كدپستي وزارت نيرو

http://postcode.moe.org.ir

25

مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه وزارت نيرو

http://lib.moe.org.ir

26

سيستم اطلاعات جغرافيايي وزارت نيرو

http://gis.moe.org.ir

27

سيستم جامع بانك اطلاعات انرژي

http://db.iranenergy.org.ir

28

سيستم مديريت امور مشتركين آب و برق

http://crm.moe.org.ir

29

گروه مشاوران جوان

http://javanan.moe.org.ir

30

دفتر تنظيم مقررات و توسعه رقابت در بازار برق

http://rcewm.moe.org.ir

31

شوراي خصوصي سازي وزارت نيرو

http://ippi.moe.org.ir

32

هيات مركزي گزينش و هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري

http://gozinesh.moe.org.ir

شركتهاي مادر تخصصي

1

شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير

http://www.tavanir.org.ir

2

شركت سهامي مادر تخصصي ساخت و تهيه كالاي آب و برق - ساتكاب

http://www.satkab.com

3

شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

http://www.wrm.ir

4

شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور

http://www.nww.co.ir

شركتهاي برق منطقه اي

1

شرکت برق منطقه اي آذربايجان

http://www.irarec.com

2

شرکت برق منطقه اي اصفهان

http://www.erec.co.ir

3

شرکت برق منطقه اي باختر

http://www.barghebakhtar.org

4

شركت برق منطقه اي تهران

http://www.trec.co.ir

5

شرکت برق منطقه اي خراسان

http://www.krec.ir

6

شركت برق منطقه اي خوزستان

http://www.kzrec.co.ir

7

شرکت برق منطقه اي زنجان

8

شرکت برق منطقه اي سمنان 

http://www.semrec.co.ir

9

شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrec.co.ir

10

شرکت برق منطقه اي فارس

http://www.frec.co.ir

11

شرکت برق منطقه اي کرمان

http://www.krec.co.ir

12

شركت برق منطقه اي گيلان

http://gilrec.co.ir

13

شرکت برق منطقه اي غرب

http://www.ghrec.co.ir

14

شرکت برق منطقه اي مازندران

http://www.mazrec.co.ir

15

شرکت برق منطقه اي هرمزگان

http://www.hrec.co.ir

16

شرکت برق منطقه اي يزد

http://www.yrec-ir.org

شركتهاي توزيع نيروي برق

1

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي

http://www.ezepdico.ir

2

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي

http://www.waepd.ir

3

شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل

http://www.aped.ir

4

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

http://epedc.ir

5

شركت توزيع نيروي برق استان ايلام

http://www.barghilam.com

6

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

http://www.bedc.ir

7

شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري

http://www.chb-edc.ir

8

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي

http://www.skedc.com

9

شركت توزيع نيروي برق شمال استان خراسان شمالي

http://www.nkedc.com

10

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

http://kcedc.com

11

شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان

12

شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان

http://www.zedc.ir

13

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

http://semnan-edc.moe.org.ir

14

شرکت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان

http://sistan-edc.moe.org.ir

15

شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

http://www.farsedc.com

16

شركت توزيع نيروي برق استان قزوين

http://www.qazvin-ed.co.ir

17

شرکت توزيع نيروي برق استان قم

http://www.barghqom.com

18

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان

http://www.kurdelectric.ir

19

شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه

http://www.kpedc.org

20

شركت توزيع نيروي برق استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.kbepdco.ir

21

شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان

http://www.ped-golestan.com

22

شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان

http://gilanpdc.ir

23

شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان

http://www.barghlorestan.ir

24

شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران

http://www.mazdist.com

25

شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

http://www.mpedc.ir

26

شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان

http://www.hedc.co.ir

27

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

http://www.hamadan-edc.ir

28

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

http://www.yedc.ir

29

شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

http://www.sked.co.ir

30

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

http://www.nked.co.ir

31

شرکت توزيع نيروي برق مرکز تهران

http://www.tcepdc.com

32

شرکت توزيع نيروي برق غرب استان تهران

http://www.wtppdc.ir

33

شرکت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران

http://www.tseedc.com

34

شرکت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران

http://www.tswpd.com

35

شرکت توزيع نيروي برق شمال شرق تهران

http://www.tneedc.ir

36

شركت توزيع نيروي برق شمال غرب تهران

http://www.tnwdc.com

37

شرکت توزيع نيروي برق شهر اصفهان

http://www.eepdc.ir

38

شرکت توزيع نيروي برق شهر اهواز

39

شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز

http://www.toziehtabriz.co.ir

40

شرکت توزيع نيروي برق شهر شيراز

http://www.shirazedc.co.ir

41

شركت توزيع نيروي برق شهر مشهد

http://www.meedc.com

42

شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران

http://www.bargh-gmaz.ir

شركتهاي مديريت توليد نيروي برق (نيروگاهها)

1

شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت

http://www.tpp.ir

2

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي

http://azarw-ppt.moe.org.ir

3

شركت مديريت توليد برق اصفهان

http://www.isfahanps.com

4

شركت مديريت توليد برق اهواز (رامين)

http://www.raminpower.ir

5

شركت مديريت توليد برق ايرانشهر

http://iranshahr-ppt.moe.org.ir

6

شركت مديريت توليد برق بعثت

http://www.besat-power-plant.com

7

شركت مديريت توليد برق بيستون

http://www.bisotounpowerplant.org

8

شركت مديريت توليد برق تبريز

http://www.tabriz-ppt.moe.org.ir

9

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس (كازرون)

http://www.sfpgmc.com

10

شركت مديريت توليد برق چابهار

http://chabahar-ppt.mor.org.ir

11

شركت مديريت توليد برق ري

12

شركت مديريت توليد برق شازند اراك

http://shazand-ppt.moe.org.ir

13

شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان

http://loshan-ppt.mor.org.ir

14

شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي

http://rajaee-ppt.moe.org.ir

15

شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري (اصفهان)

http://www.mmtpp.net

16

شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج (زرگان-اهواز)

http://www.zarganpowerplant.com

17

شركت مديريت توليد برق طوس (مشهد)

http://tous-ppt.moe.org.ir

18

شركت مديريت توليد برق غرب

http://gharb-ppt.moe.org.ir

19

شركت مديريت توليد برق فارس

http://fars-ppt.moe.org.ir

20

شركت مديريت توليد برق قم

http://qom-ppt.moe.org.ir

21

شركت مديريت توليد برق گيلان

http://rec.guilan.ir

22

شركت مديريت توليد برق مشهد

http://mashad-ppt.moe.org.ir

23

شركت مديريت توليد برق منتظر قائم

http://montaz-ppt.moe.org.ir

24

شركت مديريت توليد برق نكا

http://neka-ppt.moe.org.ir

25

شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند

http://zarand-ppt.moe.org.ir

26

شركت مديريت توليد برق نيروگاه شهيد عباسپور

 

27

شركت مديريت توليد برق نيروگاه شهيد فيروزي

http://ttp.ir

28

شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان

http://kerman-ppt.moe.org.ir

29

شركت مديريت توليد برق نيروگاه گازي شيراز

 

30

شركت مديريت توليد برق هرمزگان

http://www.hpgmc.co.ir

31

شركت مديريت توليد برق يزد

http://www.ypgmc.co.ir

32

شركت مديريت توليد سيكل تركيبي گيلان

 

33

شركت مديريت توليد نيروگاههاي گازي جنوب غرب

 

34

شركت مديريت توليد و بهره برداري نيروگاه دز

 

35

شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان

http://khorasan-ppt.moe.org.ir

شركتهاي آب و فاضلاب شهري

1

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

http://www.abfa-azarbaijan.com

2

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي

http://www.wa-abfa.com

3

شركت آب و فاضلاب استان اردبيل

http://www.abfa-ardabil.co.ir

4

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

http://www.abfa-esfahan.com

5

شركت آب و فاضلاب استان ايلام

http://www.abfa-ilam.com

6

شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

 

استان تهران:

 

7

شركت آب و فاضلاب استان تهران

http://www.tpww.co.ir

8

شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران (ورامين)

http://www.abfase.com

9

شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران (اسلامشهر)

http://www.swtws.com

10

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

http://www.eastabfa.com

11

شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران

http://www.abfa-wt.com

 

شهر تهران:

 

12

شركت آب و فاضلاب تهران

13

شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

http://www.was-co.com

14

شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

http://www.abfa2t.com

15

شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

http://www.abfa3.com

16

شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

http://www.abfa4.com

17

شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

 

18

شركت فاضلاب تهران

http://www.tsc.ir

19

شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري

http://www.abfa-chm.com

20

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

http://www.abfakhorasan.ir

45

شركت آب و فاضلاب مركز استان خراسان رضوي

http://www.abfa-ckh.ir

21

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

http://www.abfa-nkh.ir

22

شركت آب و فاضلاب استان خوزستان

http://www.abfakhuzestan.com

23

شركت آب و فاضلاب استان زنجان

http://www.znabfa.com

24

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

http://www.sww.ir

25

شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfasb.com

26

شركت آب و فاضلاب استان فارس

http://www.abfa-fars.com

27

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

http://abfa-qazvin.com

28

شركت آب و فاضلاب استان قم

http://www.abfa-qom.com

29

شركت آب و فاضلاب استان كردستان

http://www.abfaco.com

30

شركت آب و فاضلاب استان كرمان

http://www.abfa-kerman.com

31

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

http://www.abfaksh.ir

32

شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfa-kb.ir

33

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

http://www.golestanabfa.com

34

شركت آب و فاضلاب استان گيلان

http://www.abfa-gilan.com

35

شركت آب و فاضلاب استان لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir

36

شركت آب و فاضلاب استان مازندران

http://www.abfa-mazandaran.ir

37

شركت آب و فاضلاب استان مركزي

http://www.abfamarkazi.ir

38

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

http://www.abfahormozgan.com

39

شركت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.hww.ir

40

شركت آب و فاضلاب استان يزد

http://www.abfayazd.com

41

شركت آب و فاضلاب اهواز

http://www.aww.co.ir

42

شركت آب و فاضلاب شيراز

http://www.abfa-shiraz.com

43

شركت آب و فاضلاب كاشان

http://www.abfakashan.com

44

شركت آب و فاضلاب مشهد

http://www.abfamashhad.ir

شركتهاي آب و فاضلاب روستايي

1

شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي

http://www.abfar-eazar.co.ir

2

شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان غربي

3

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل

http://www.abfar-ardebil.com

4

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

http://www.abfar-isfahan.ir

5

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

http://www.abfar-ilam.com

6

شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

http://www.abfar-bushehr.ir

7

شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران

8

شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري

http://www.abfar-chm.ir

9

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان

http://www.abfar-kh.ir

10

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي

11

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي

12

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان

http://www.abfar-khoozestan.ir

13

شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان

http://abfarzanjan.moe.org.ir

14

شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان

15

شركت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfar-sistan.ir

16

شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

http://www.abfar-fars.ir

17

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

http://www.abfar-qazvin.com

18

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قم 

http://abfar-qom.ir

19

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان

http://www.abfar-kurdistan.ir

20

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان

http://www.kerman-abfar.org.ir

21

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

http://www.abfar-kermanshah.com

22

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfar-kb.com

23

شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان

http://www.golestanabfar.ir

24

شركت آب و فاضلاب روستايي استان گيلان

http://www.guilan-abfar.ir

25

شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان

26

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران

http://www.abfar-mazandaran.com

27

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي

http://www.abfarmarkazi.ir

28

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

http://www.hormozganabfar.com

29

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

http://www.abfarhamedan.ir

30

شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد

شركتهاي آب منطقه اي

1

سازمان آب و برق خوزستان

http://www.kwpa.org.ir

2

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

http://www.azarwater.ir

3

شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

http://www.agrw.ir

4

شركت آب منطقه‌اي اردبيل

http://ad.moe.org.ir

5

شركت آب منطقه اي اصفهان

http://www.esrw.ir

6

شركت آب منطقه‌اي  ايلام

http://el.moe.org.ir

7

شركت آب منطقه‌اي بوشهر

http://bs.moe.org.ir

8

شركت آب منطقه‌اي تهران

http://www.tw.org.ir

9

شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري

http://cmb.moe.org.ir

10

شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي

http://skh.moe.org.ir

11

شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

http://nkh.moe.org.ir

12

شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي

http://www.khrw.ir

13

شركت آب منطقه‌اي زنجان

http://www.znrw.ir

14

شركت آب منطقه‌اي سمنان

http://sn.moe.org.ir

15

شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir

16

شركت آب منطقه اي فارس

http://www.frrw.ir

17

شركت آب منطقه‌اي قزوين

http://gz.moe.org.ir

18

شركت آب منطقه‌اي قم

http://gm.moe.org.ir

19

شركت آب منطقه‌اي كردستان

http://ks.moe.org.ir

20

شركت آب منطقه اي كرمان

http://www.krrw.ir

21

شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه

http://www.ghrw.ir

22

شركت آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد

http://kb.moe.org.ir

23

شركت آب منطقه‌اي گلستان

http://gs.moe.org.ir

24

شركت آب منطقه اي گيلان

http://www.glrw.ir

25

شركت آب منطقه‌اي لرستان

http://ls.moe.org.ir

26

شركت آب منطقه اي مازندران

http://www.mzrw.ir

27

شركت آب منطقه‌اي مركزي

http://mz.moe.org.ir

28

شركت آب منطقه اي هرمزگان

http://www.hrrw.ir

29

شركت آب منطقه‌اي همدان

http://www.hmrw.ir

30

شركت آب منطقه اي يزد

http://www.yzrw.ir

شركتهاي بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي

1

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان گيلان

http://www.gidnoc.com

2

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي دز-شمال خوزستان

http://www.dezco.ir

3

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گتوند

http://www.gotvandnet.com

موسسات تحقيقاتي و آموزشي

1

آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان

http://www.kwpti.net

2

پژوهشگاه نيرو (متن سابق)

http://www.nri.ac.ir

3

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

http://www.pwit.ac.ir

4

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق

http://www.wphti.com

5

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت‌آب و برق آذربايجان

http://www.ea-uast.ac.ir

6

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق اصفهان

http://www.iheari.com

7

مركز مطالعات و آموزشهاي كوتاه مدت وزارت نيرو

http://mtc.moe.org.ir

8

مؤسسه تحقيقات آب

http://www.wri.ac.ir

9

مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت - كرج

http://www.imre.ir

10

واحد آزمون موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت نيرو

http://www.azmoon-niroo.com

ساير شركتها (مهندسي، مشاور، پيمانكاري، خدماتي)

1

انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا)

http://www.satsa.ir

2

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران (شاخه تهران)

http://www.iaeee.ir

3

سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)

http://www.suna.org.ir

4

سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

http://www.saba.org.ir

5

سازمان توسعه برق ايران

http://www.ipdc.ir

6

سد و نيروگاه كارون 3

http://www.karun3.com

7

سيستم جامع اطلاعات سدهاي كشور

http://www.irandams.com

8

شرکت نيرو ترانس

http://www.niroutrans.com

9

شركت اختر برق اصفهان

http://www.akhtarco.ir

10

شركت ايران ترانسفو

http://www.iran-transfo.com

11

شركت ايران سوئيچ

http://www.iranswitch.org

12

شركت بازرسي مهندسي ايران

http://www.ieico.com

13

شركت بلند پايه

http://www.bolandpaye.com

14

شركت پاراب فارس

http://www.parab-fars.com

15

شركت پارس سوئيچ

http://www.parsswitch.com

16

شركت پارسيان

http://www.parsian.com

17

شركت پيماب

http://www.peymab.com

18

شركت پيمان غرب

http://www.paymangharb.com

19

شركت پيمانير

http://www.paymanir.ir

20

شركت توربين سازي مپنا (توگا)

http://www.tugair.com

21

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

http://www.iwpco.com

22

شركت توليدي بازرگاني ايمانير

http://www.imanir.com

23

شركت توليدي كانال پيش ساخته لوله و قطعات بنتي گيلان

http://gilpipe.ir

24

شركت تهران ميراب

http://www.tehranmirab.com

25

شركت تهيه و تدارك كالاي برق (تكاب)

http://www.takabiran.com

26

شركت خدمات پشتيباني نيرو-وابسته به برق منطقه‌اي خراسان

http://www.pnkrec.ir

27

شركت داده پردازي برق تهران (پويش برق)

http://www.pooyeshbarq.com

28

شركت دزآب

http://www.dezab.com

29

شركت راهبر نيروي خراسان (رانير)

30

شركت زايند آب

http://www.zayandab.com

31

شركت سرمايه گذاري نيرو

http://www.organkish.com

32

شركت سهامي آب و برق كيش

 

33

شركت سهامي آب و خاك سيستان

 

34

شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري (سابير)

http://www.sabir-co.com

35

شركت سيم نور پويا

http://www.simnoor.ir

36

شركت شيرالات صنعتي ايران (مهندسي و بازرگاني ساتكاب)

 

37

شركت صانير

http://www.sunir-co.com

38

شركت صنعتي مهر آباد

http://www.mehrabadco.com

39

شركت طوس آب

http://www.tooss-ab.com

40

شركت فرآب

http://www.farab.com

41

شركت قدس نيرو

http://www.ghods-niroo.com

42

شركت كلر پارس

http://www.chlorpars.com

43

شركت كنتور سازي ايران

 

44

شركت لار

http://www.lar-co.com

45

شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

http://www.tsml.ir

46

شركت مازيار صنعت

http://www.maziyar-s.com

47

شركت ماشين انتقال قدرت

http://www.ptm.co.ir

48

شركت متن

http://www.matn.com

49

شركت متن بين الملل

http://www.matnintl.ir

50

شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)

http://www.mapna.com

51

شركت مشانير

http://www.moshanir.com

52

شركت مشاور نيرو

http://www.moshaverniroo.com

53

شركت مشاورين انفورماتيك نيرو

http://www.manirco.com

54

شركت مقره سازي ايران

http://www.iraninsulator.com

55

شركت موننكو ايران

http://www.monenco.com

56

شركت مهاب قدس

http://www.mahabghodss.com

57

شركت مهندسي تجهيزات برق ايران

http://www.ireee.com

58

شركت مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران - متانير

http://www.metanir.com

59

شركت مهندسين مشاور آب پوي

http://www.abpooy.ir

60

شركت مهندسين مشاور آب ورزان

http://abvarzan.ir

61

شركت مهندسين مشاور آب خاك تهران

http://www.abkhak.com

62

شركت مهندسين مشاور آبخوان

 

63

شركت مهندسين مشاور پارس آب تدبير

http://www.parsabtadbir.com

64

شركت مهندسين مشاور پارس راي آب

http://www.parsrayab.com/

65

شركت مهندسين مشاور پوياب

http://www.pooyab.com

66

شركت مهندسين مشاور تدبير نيرو

http://www.tadbirniroo.com

67

شركت مهندسين مشاور تهران سحاب

http://www.tehransahab.com

68

شركت مهندسين مشاور جاماب

http://www.jamab.com

69

شركت مهندسين مشاور دانشمند

http://www.daneshmandco.com

70

شركت مهندسين مشاور ستيران

 

71

شركت مهندسين مشاور غرب نيرو

http://www.gharb-niroo.com

72

شركت نصب و تعميرات نيروي خراسان

http://www.ntn.ir/persian

73

شركت نصب نيرو

http://www.nasbniroo.com

74

شركت هيربدان

http://www.hirbodan.com

75

صنايع انرژي آذرآب

http://www.azarabenergy.com

76

كرمان تابلو

http://www.kermantablo.com

77

كميته منطقه اي آبياري و زهكشي ايران

http://www.irncid.org

78

كميته منطقه اي آبياري و زهكشي گيلان

http://www.gilcid.org

79

گروه صنعتي آب حيات

http://www.ab-hayat.com

80

مركز مناقصه و مزايده شركت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.tender.hww.ir

سايتهاي خبري و نشريات صنعت آب و برق

1

سايت خبري وزارت نيرو

http://news.moe.org.ir

2

بولتن بين المللي

Boltan

3

پايگاه خبري برق تهران - تابش

http://tabesh.trec.co.ir

4

پيك برق

Peyk e Bargh

5

تارنماي خبري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

http://news.nww.co.ir

6

حسابداري برق

Hesabdari Bargh

7

داده صنعت - معرفي كالا و خدمات فني و مهندسي

http://www.datasanat.ir

8

سالنامه آماري صنعت برق

Salnameh

9

سايت خبري شركت توانير

http://news.tavanir.org.ir

10

سايت خبري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

http://news.nww.co.ir

11

سايت سدهاي ايران

http://www.soil-water.com

12

شبكه خبري آب كشور

http://www.wnn.ir

13

صنعت برق

Sanat e Bargh

14

كتابخانه صنعت برق

http://library.tavanir.org.ir

15

ماهنامه تخصصي صنعت آب

http://www.mehr-e-ab.com

16

مجله الكترونيكي آب و آبخيزداري - ايران هيدرولوژي

http://www.iranhydrology.com

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد