صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

واحد هاي تابعه مركز آموزشهاي تخصصي
اداره برنامه ريزي و اجراي دوره ها
مدير هماهنگي و ارتباط با صنعت  
امور رفاهي  
امور مالي  
مسئول هماهنگي و پيگيري امور دفاتر  
امور توسعه و فرادهي الكترونيكي  
نقشه گوگل مپ دانشگاه  
دفاتر نمايندگي دانشگاه
مرکزآموزشهاي تخصصي در تهران  
واحد مرکز  آموزشهاي تخصصي در زنجان  
واحد مرکز  آموزشهاي تخصصي در كرمان  
واحد مرکز  آموزشهاي تخصصي در كيش  
مرکزآموزشهاي تخصصي دراستان مركزي  
واحد مرکز  آموزشهاي تخصصي در سمنان  
واحد مرکزآموزشهاي تخصصي هرمزگان  
واحد مرکز  آموزشهاي تخصصي در لرستان  
   
سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد