عنوان بخش :  امور هماهنگي و ارتباط با صنعت

2-     

    شرح خدمات  و وظايف امور:

شرح وظایف پرسنل امور هماهنگی وارتباط با صنعت
1-هماهنگی و برگزاری کلیه دوره های در خواستی شرکتهای آب وآب و فاضلاب ، آبیاری و زهکشی
2-هماهنگی و برگزاری دوره های ICDL و برگزاری آزمون تعیین سطح زبان برای کلیه شرکتهای تابعه و وابسته
3-هماهنگی و برگزاری کلیه دوره های اداری مالی برای شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو و شرکتهای متفرقه
4- هماهنگی و پیگیری جهت برگزاری دوره های برق و انرژی جهت کلیه شرکتها و شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه ها و....
5-تجهیز و نگهداری کلیه کلاسهای ساختمان امیر کبیر و ساختمان شماره 2 مرکز و سایت کامپیوتر و ....
6-پیگیری و برگزاری دوره برای کلیه شرکتها خارج از وزارت نیرو و نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش و......
7-ارسال بروشور جهت برگزاری دوره برای تمامی شرکتها
8-تهیه و تنظیم قرارداد آموزشی برای کلیه شرکتها و پیگیری جهت اخذ امضاء تا حصول پایان کار
9-اعلام قطعیت دوره های بین المللی و تهیه و ارسال صورت حساب لازم
10-برگزاری آزمون علمی برای کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو
11-تهیه اسناد مناقصه و شرکت در مناقصات کلیه شرکتها و پیگیری تا نتیجه نهایی جهت عقد قرارداد
12-اعلام قطعیت وهماهنگی و اجرای دوره های آموزش از راه دوره توسط مرکز آموزش از راه دور
13-ثبت کلیه نامه های دریافت شده از طرف کلیه شرکتها
14- هماهنگی و برگزاری آزمون های استخدامی برای کلیه شرکتها
15-هماهنگی و برگزاری دوره های بدواستخدام برای شرکتهای وتابعه و وابسته به وزارت نیرو


 

 

 اطلاعات تماس با مسئولين بخشها

مدیر امورهماهنگی و ارتباط با صنعت
کارشناس تنظیم قراردادها و امور بین الملل
کارشناس دوره های آب و آب وفاضلاب
کمک کارشناس دورهای غیرفنی(مدیریت)
کمک کارشناس دوره های برق و تولید
کمک کارشناس مسئول دفتری
 

رديف

نام و فاميل  متصدي زير بخش

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام  زير بخش

پست الكترونيكي

1

سیده نرجس موسوی

73932759

کارشناس ارشد

امور هماهنگی

 

2

سمانه ابراهیمی

73932761

کارشناس

امور هماهنگی

-

3

عادل اسماعیلی

73931

کارشناس ارشد

امور هماهنگی

 

4

مرتضی سنجربیگی

73932201

کارشناس ارشد

امور هماهنگی

Morteza_S_1356@yahoo.com

5

بتول باقری

73932752

مسئول دفتر

امور هماهنگی

-