صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1395

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

 

لیست  پرسنل آموزش تخصصی

سمتنامنام خانوادگیمحل خدمتتلفنپست الکترونیکشرح وظایف
كارشناس اداره هماهنگيعادلاسماعيلي    
برنامه نويس ارشد 1بابكرضائي باستانياداره آموزش از راه دور مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور73932912babak.rb@gmail.com 
كارشناس اداره هماهنگيبتولباقری    
كارشناس اداره برنامه ريزيسمانهابراهیمی    
كارشناس اداره برنامه ريزيسالومهفضلعلي    
مدير اداره برنامه ريزي آموزشيعقوبعليحيدريان    
مسئول آموزش شرکتخانمحسین قلی    
كارشناس اداره هماهنگيپروانهمحمودی    
مدير اداره هماهنگيسيد حجت الهمكبري    
رئيس مركز آموزش از راه دوررامينصادقي    
رئيس مركز آموزشهاي تخصصي و مهارتيعبدالهرشيدي مهرآبادي    
كارشناس اداره هماهنگيمرتضیسنجربیگی    

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد