صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

 

لیست  پرسنل آموزش تخصصی

سمتنامنام خانوادگیمحل خدمتتلفنپست الکترونیکشرح وظایف
کارشناس ارشد اداره هماهنگیعادلاسماعيلي    
برنامه نويس ارشد 1بابكرضائي باستانياداره آموزش از راه دور مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور73932912babak.rb@gmail.com 
كارشناس اداره هماهنگيبتولباقری    
کارشناس اداره هماهنگیسمانهابراهیمی    
رئیس اداره آموزش و برنامه ریزیمریممیرابی    
کارشناس ارشد اداره هماهنگیسیده نرجسموسوی    
رئيس مركز آموزش از راه دوررامينصادقي    
رئيس مركز آموزشهاي تخصصي و مهارتيعبدالهرشيدي مهرآبادي    
کارشناس ارشد اداره هماهنگیمرتضیسنجربیگی    

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد