صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

 

 

 

 

انتشارات مركز آموزشهاي تخصصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

رديف

كد دوره

عنوان دوره

ساعات

قالب درس افزار

امکان پشتیبانی سامانه جامع آموزش از راه دور

1

FU1

مطالعات امكان سنجي  براي كارشناسان آب

30

2عدد DVD

بلي

2

FU4

ترميم هزينه و يارانه ها در بخش خدمات آب

30

2عدد DVD

بلي

3

FU6

برآورد مالي براي كارشناسان آب

30

2عدد DVD

بلي

4

FU8

مديريت درآمد

30

2عدد DVD

بلي

5

MU12

اصول و ضوابط مشاركت بخش خصوصي

30

2عدد DVD

بلي

6

MU3

مديريت سرمايه براي كارشناسان آب

30

2عدد DVD

بلي

7

MU4

مديريت دانش براي كارشناسان آب

30

2عدد DVD

بلي

8

MU6

چيدمان سازماني در بخش آب

30

2عدد DVD

بلي

9

MU7

قوانين و مقررات در بخش آب

30

2عدد DVD

بلي

10

MU9

عرضه و فروش خدمات بخش آب و فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

11

OP10

بهره‌برداري و نگهداري از تأسيسات توزيع آب

30

2عدد DVD

بلي

12

OP11

بهره‌برداري ونگهداري از سيستمهاي جمع آوري فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

13

OP12

مديريت دارائي هاي سيستمهاي شبكه‌اي

30

2عدد DVD

بلي

14

OP13

آناليز آزمايشگاهي پارامترهاي كيفي آب

30

2عدد DVD

بلي

15

OP18

ايمني و بهداشت حرفه‌اي در ساخت  وبهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

16

OP2

تله متري

30

2عدد DVD

بلي

17

OP3

كنترل و مديريت تلفات آب

30

2عدد DVD

بلي

18

OP5

بهره‌برداري ونگهداري سيستمهاي تصفيه فاضلاب براي جوامع كوچك

30

2عدد DVD

بلي

19

OP6

برنامه‌ريزي و واكنش به وضعيت اضطراري در تأسيسات آب

30

2عدد DVD

بلي

20

OP9

بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

21

OU17

تصفيه لجن

30

2عدد DVD

بلي

22

TP1

پيش بيني و تقاضاي آب

30

2عدد DVD

بلي

23

TP17

مدلسازي سيستمهاي توزيع آب

30

2عدد DVD

بلي

24

TP2

مديريت  تقاضاي آب شهري

30

2عدد DVD

بلي

25

TP20

استفاده مجدد از پساب

30

2عدد DVD

بلي

26

TU10

تصفيه بي هوازي فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

27

TU11

سيستمهاي تصفيه آب در مقياس كوچك

30

2عدد DVD

بلي

28

TU4

طراحي سيستم هاي كوچك تصفيه فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

29

TU6

روشهاي ارزان قيمت دفع فاضلاب

30

2عدد DVD

بلي

30

TU8

جمع آوري آب باران وتغذيه مديريت شده سفره هاي آب

30

2عدد DVD

بلي

31

FU8

مديريت درآمد

30

2عدد DVD

بلي

32

FU1

جمع آوري آب باران و تغذيه مديريت شده سفره هاي آب

30

2عدد DVD

بلي

33

FU7

مديريت امور مشتركين در بخش آب

30

2عدد DVD

بلي

34

FU4

ترميم هزينه و يارانه ها براي خدمات آب

30

2عدد DVD

بلي

35

FU6

برآورد مالي براي كارشناسان آب

30

2عدد DVD

بلي

36

OP2

تله متري

30

2عدد DVD

بلي

37

OP

كنترل و مديريت تلفات آب

30

2عدد DVD

بلي

38

OP5

بهره برداري و نگهداري از سيستمهاي تصويه فاضلاب براي جوابع كوچك

30

2عدد DVD

بلي

39

OP12

مديريت دارائيهاي سيستمهاي شبكه اي

30

2عدد DVD

بلي

40

OP14

كنترل كيفيت و تضمين كيفيت

30

2عدد DVD

بلي

 

 

41

Com-01

آموزش كاربردي اينترنت

16

1 عدد CD

بلی

42

Comp02

طراحي صفحات وب با SharePoint Designer 2007

25

1 عدد CD

بلی

43

DCG479

مهارت اول ICDL : مفهوم تكنولوژي اطلاعات

10

1 عدد CD

بلی

44

DCG483

مهارت دوم ICDL : استفاده از كامپيوتر در مديريت فايلها

10

1 عدد CD

بلی

45

DCG484

مهارت سوم ICDL : واژه پرداز

10

1 عدد CD

بلی

46

DCG485

مهارت چهارم ICDL : صفحات گسترده

10

1 عدد CD

بلی

47

DCG486

مهارت پنجم ICDL : بانك اطلاعاتي

10

1 عدد CD

بلی

48

DCG487

مهارت ششم ICDL : ارائه مطالب

10

1 عدد CD

بلی

49

DCG488

مهارت هفتم ICDL : اطلاعات و ارتباطات

10

1 عدد CD

بلی

50

Mg01

آموزش قوانین و مقررات استخدامی

12

1 عدد CD

بلی

 

 

 

 

 

 

بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

تقويم آموزشهاي تخصصي

 

 

بازگشت

 

 

 

آرشيو جزوات آموزشي

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد