صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 


اعتبارات بین المللی مرکز آموزشهای تخصصی
آموزش دوره مدیریت منابع آب ویژه کارشناسان کشور عراق
دوره های بین المللی صنعت نفت
آموزش بویلرهای بازیافت حرارتی درخواستی شرکت دوسان کره جنوبی
آموزش پرسنل بهره برداران نیروگاه تشرین در کشور سوریه
پروژه NGL سیری
NGL سیری
دوره های بین المللی برق
دوره های بین المللی آب
فعالیتها و آموزشهای بین المللی
آموزش و ظرفيت سازي نيروي انساني در بخش آب و فاضلاب كشور
ارزيابي فرآيند پروژه آموزش و ظرفيت سازي
آمار و اطلاعات همکاریهای آموزشی بین المللی مرکز آموزشهای تخصصی

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد