صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 

ااطلاعات تماس با بخشهاي مركز آموزشهاي تخصصي

مركز آموزشهاي تخصصي

آدرس وبگاه ( سامانه اطلاع رساني مركز آموزشهاي تخصصي

http://stc.pwut.ir            

 بخش شماره تلفن پست الكترونيك
رياست مركز آموزشهاي تخصصي    stc@pwut.ac.ir  
دبيرخانه مركز آموزشهاي تخصصي    
روابط عمومي مركز    
اطلاعات تماس دانشگاه صنعت آب و برق
دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور تلفنخانه : 77312780 و 73931

آدرس دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور)

فلكه چهارم تهرانپارس بلوار وفادار شرقي بلوار شهيد عباسپور
صندوق پستي  1719-16765 
 

پست الكترونيك :
وبگاه دانشگاه صنعت آب و برق : http://www.pwut.ac.ir

كروكي موقيت دانشگاه 1

كروكي موقعيت دانشگاه 2

نقشه دانشگاه 1

نقشه دانشگاه 2

اطلاعات تماس :  b>مسئولين بخشهاي مركز آموزشهاي تخصصي

امور هماهنگي و ارتباطات با صنعت

رديف

نام و فاميل 

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام  زير بخش

پست الكترونيكي

1

سیده نرجس  موسوی

77311442

کارشناس ارشد

اداره هماهنگی

 

2

سمانه ابراهیمی

73932761

کارشناس

اداره هماهنگی

-

3

عادل اسماعیلی

73931

کارشناس

اداره هماهنگی

 

4

مرتضی سنجربیگی

73932757

کارشناس

اداره هماهنگی

Morteza_S_1356@yahoo.com

5

بتول باقری

73932752

مسئول دفتر

اداره هماهنگی

-

امور برنامه ريزي و اجراي دوره ها

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن مستقيم

مسئوليت

نام زير بخش

پست الكترونيكي

1

جابر بیرامی

73932769

 كارشناس

پذيرش و ثبت نام كارآموزان

 

 

2

بدری قدمی

73932762

كارشناس

صدور گواهینامه دوره ها

 

3

مينو مصفا

73932754

كارشناس

اعلام هزينه دوره ها

Minoomosaffa@yahoo.com

4

الهه اسد زاده

73932747

كارشناس

برنامه ریزی دوره ها

 

5

طیبه خادمی

73932746

كارشناس

برنامه ریزی دوره ها

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد