صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1397

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
       
        کتابخانه اسناد
 


قابل توجه فراگيران شركت كننده در دوره :

1-      معرفي فراگير از طرف شركت مربوطه جهت حضور در دوره ، قبل از شروع دوره

2-      رعايت كليه قوانين و مقررات دانشگاه در مدت حضور در دانشگاه

3-      حضور در اولين روز شروع دوره در دانشگاه ‹‹ ساختمان امير كبير ››

4-      همراه داشتن يك برگ فتوكپي كارت ملي ( در صورت اولين بار حضور )

5-      حضور در واحد پذيرش و تكميل فرم ثبت نام ( بصورت دقيق ، خوانا و كامل ) و دريافت لوازم التحرير از امور رفاهي

6-      آشنايي با مسئول دوره

7-      حضور منظم در كلاسها

8-      غيبت بيش از حد مجاز ( 10% ساعت دوره ) و نداشتن حداقل نمره مجاز ( حداقل 12 ) عدم قبولي در دوره محسوب شده و ضمن عدم صدور گواهينامه ، هزينه دوره از فراگير توسط شركت از حقوق فراگير كسر مي گردد .

9-      تكميل فرم ارزيابي دوره  ، در روز پايان دوره در امور برنامه ريزي و آموزش

10-  دريافت برگ گواهي حضور در روز پايان دوره از امور برنامه ريزي و آموزش

11-  استفاده از امكانات رفاهي مانند مهمانسرا و غذاخوري منوط به درخواست شركت مي باشد.

 

 

                                                     دريافت فرم ثبت نام شركت در دوره هاي آموزشي

                                                                             مركز آموزشهاي تخصصي

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد