ورود به سامانه
نام کاربری  
گذرواژه
 
 • رزرو فراگيران دوره
 • ثبت نام فراگيران رزرو شده
 • معرفي عوامل آموزشي دوره
 • گزارش وضعيت دوره ها
 • گزارشات
 • امور پشتيباني و رفاهي
 • جستجوي پيشرفته
 • برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي
 • راهنماي کاربري سامانه مديريت آموزشي
 • سامانه مديريت محتوي و اطلاع رساني
 • تقويم آموزشي
 • اخبار آموزشي مرکز
 • کتابخانه دستور العملهاي آموزشي
 • معرفي ظرفيتهاي آموزشي
 و پشتيباني مرکز
 
کد مشخصه کد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمرکز آموزشدانشکده
3464KBF-01-10دوره جامع مديريت عالي بازاريابي و فروش1393/05/031393/07/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3465KFM-01-10دوره اصول و فنون و هنر مذاکره1393/05/031393/05/21دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3466KBB-01-10مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل1393/05/031393/06/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3467KBE-01-10دوره اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری1393/04/311393/06/24دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6107BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6108BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6433bmoj0407نرم افزار MATLAB1396/12/211397/02/21مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی مکانیک و انرژی
76602509تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري1398/09/231398/09/25مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
76992277الزامات و فنون صحه گذاري روش هاي آزمون1398/10/071398/10/09مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
78133582سیستم زمین در شبکه های توزیع و نحوه اندازه گیری مقاومت آن1398/11/291398/12/10مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی برق و کامپیوتر
7833EC-15نجات فرد برق گرفته از بالای تیر1398/12/011398/12/08مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی برق و کامپیوتر
7835TGCM-1055پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی1398/12/051398/12/19مركز آموزشهاي تخصصيمرکز
8110WT-09Contract Writing in English1399/06/201399/06/23ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8126WT-02Academic Paper Writing Workshop 1399/08/081399/08/15ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8127WT-03Journal and University Contacting Workshop1399/08/091399/08/16ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8128WT-08IELTS Teacher Training Course1399/08/081399/08/16ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8129WT-14Deutsch A1 Intensivkurs1399/06/051399/07/15ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8130MBA-0006عالی مدیریت اجرایی1397/01/011398/09/30شرکت معنامهندسی آب و محیط زیست
8131MBA-0004عالی مدیریت اجرایی1397/01/011398/12/30شرکت معنامهندسی آب و محیط زیست
8163WT-07English Teacher Training Course 1399/08/221399/08/30ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
123

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد