ورود به سامانه
نام کاربری  
گذرواژه
 
 • رزرو فراگيران دوره
 • ثبت نام فراگيران رزرو شده
 • معرفي عوامل آموزشي دوره
 • گزارش وضعيت دوره ها
 • گزارشات
 • امور پشتيباني و رفاهي
 • جستجوي پيشرفته
 • برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي
 • راهنماي کاربري سامانه مديريت آموزشي
 • سامانه مديريت محتوي و اطلاع رساني
 • تقويم آموزشي
 • اخبار آموزشي مرکز
 • کتابخانه دستور العملهاي آموزشي
 • معرفي ظرفيتهاي آموزشي
 و پشتيباني مرکز
 
کد مشخصه کد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمرکز آموزشدانشکده
3464KBF-01-10دوره جامع مديريت عالي بازاريابي و فروش1393/05/031393/07/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3465KFM-01-10دوره اصول و فنون و هنر مذاکره1393/05/031393/05/21دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3466KBB-01-10مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل1393/05/031393/06/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3467KBE-01-10دوره اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری1393/04/311393/06/24دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6107BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6108BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6433bmoj0407نرم افزار MATLAB1396/12/211397/02/21مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی مکانیک و انرژی
7835TGCM-1055پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی1398/12/051398/12/19مركز آموزشهاي تخصصيمرکز
8126WT-02Academic Paper Writing Workshop 1399/08/081399/08/15ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8127WT-03Joumal and University Contacting Workshop1399/08/091399/08/16ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8128WT-08IELTS Teacher Training Course1399/08/081399/08/16ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8129WT-14Deutsch A1 Intensivkurs1399/06/051399/07/15ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8130MBA-0006عالی مدیریت اجرایی1397/01/011398/09/30شرکت معنامهندسی آب و محیط زیست
8131MBA-0004عالی مدیریت اجرایی1397/01/011398/12/30شرکت معنامهندسی آب و محیط زیست
8164WT-08IELTS Teacher Training Course1399/09/201399/09/28ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8191WT-10TESOL1399/04/121399/06/13ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8196WT-03Joumal and University Contacting Workshop1399/08/171399/08/24ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8286WT-22Legal & Documents Translation Workshop I1399/06/131399/06/14ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8294WT-12Young learners TTC Course1399/10/041399/10/12ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
8352WT-24Academic Paper Editing Workshop1389/10/201399/11/20ویرا رهیافت کیشعلوم پایه
12

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد