ورود به سامانه
نام کاربری  
گذرواژه
 
 • رزرو فراگيران دوره
 • ثبت نام فراگيران رزرو شده
 • معرفي عوامل آموزشي دوره
 • گزارش وضعيت دوره ها
 • گزارشات
 • امور پشتيباني و رفاهي
 • جستجوي پيشرفته
 • برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي
 • راهنماي کاربري سامانه مديريت آموزشي
 • سامانه مديريت محتوي و اطلاع رساني
 • تقويم آموزشي
 • اخبار آموزشي مرکز
 • کتابخانه دستور العملهاي آموزشي
 • معرفي ظرفيتهاي آموزشي
 و پشتيباني مرکز
 
کد مشخصه کد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمرکز آموزشدانشکده
3464KBF-01-10دوره جامع مديريت عالي بازاريابي و فروش1393/05/031393/07/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3465KFM-01-10دوره اصول و فنون و هنر مذاکره1393/05/031393/05/21دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3466KBB-01-10مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل1393/05/031393/06/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3467KBE-01-10دوره اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری1393/04/311393/06/24دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6107BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6108BMOJ0370مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
6433bmoj0407نرم افزار MATLAB1396/12/211397/02/21مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی مکانیک و انرژی
76602509تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري1398/09/231398/09/25مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
76992277الزامات و فنون صحه گذاري روش هاي آزمون1398/10/071398/10/09مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
7835TGCM-1055پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی1398/12/051398/12/19مركز آموزشهاي تخصصيمرکز
79042578گندزدایی آب و فاضلاب1399/04/071399/04/23مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
7907TGCM-1094انواع بیماری های واگیر و راههای پیشگیری (باتاکید بر ویروس کرونا Covid-19)1399/04/071399/04/09مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
79122502طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب1399/04/171399/05/08مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
79162509تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري1398/12/031398/04/22دفتر استان مرکزیمهندسی آب و محیط زیست

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد