لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1399/05/081399/04/17مركز آموزشهاي تخصصي48طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب2502
1399/04/231399/04/07مركز آموزشهاي تخصصي18گندزدایی آب و فاضلاب2578
1399/04/091399/04/07مركز آموزشهاي تخصصي6انواع بیماری های واگیر و راههای پیشگیری (باتاکید بر ویروس کرونا Covid-19)TGCM-1094
1398/12/191398/12/05مركز آموزشهاي تخصصي16پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقیTGCM-1055
1398/04/221398/12/03دفتر استان مرکزی24تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري2509
1398/10/091398/10/07مركز آموزشهاي تخصصي24الزامات و فنون صحه گذاري روش هاي آزمون2277
1398/09/251398/09/23مركز آموزشهاي تخصصي24تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري2509
1397/02/211396/12/21مركز آموزشهاي تخصصي25نرم افزار MATLABbmoj0407
1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجک4مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی BMOJ0370
1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجک4مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی BMOJ0370
1393/07/031393/05/03دفتر نمايندگي ولنجک100دوره جامع مديريت عالي بازاريابي و فروشKBF-01-10
1393/05/211393/05/03دفتر نمايندگي ولنجک24دوره اصول و فنون و هنر مذاکرهKFM-01-10
12