لیست دوره های قطعیت یافته
تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشساعات دورهنام دورهکد دوره
1397/02/201397/02/18مركز آموزشهاي تخصصي18چهارمین دوره آموزشی نمایندگان هسته گزینش شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتیBMOJ0405
1397/03/021397/02/05مركز آموزشهاي تخصصي30بهره برداری از شبکه و پست های توزیع3577
1397/02/211396/12/21مركز آموزشهاي تخصصي25نرم افزار MATLABbmoj0407
1397/02/201396/12/20مركز آموزشهاي تخصصي30تجهیزات‌ مکانیکی‌ و برقی‌ در سد و شبکه‌1190
1397/02/151396/12/15مركز آموزشهاي تخصصي20کارآفرینیbmoj0406
1397/01/291396/12/09مركز آموزشهاي تخصصي43کارگاه الکتروتکنولوژیbmoj0376
1397/02/241396/12/08مركز آموزشهاي تخصصي32اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب با نرم افزار(Python) 2237
1397/02/241396/12/07مركز آموزشهاي تخصصي32اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب با نرم افزار(Python) 2237
1396/11/011396/11/01مركز آموزشهاي تخصصي8آزمایشگاه عایق وفشار قویbmoj0398
1396/10/291396/10/29مركز آموزشهاي تخصصي8آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتbmoj0396
1396/07/011396/04/28مركز آموزشهاي تخصصي64خوردگی تجهیزات نیروگاهی و روشهای پیشگیری ازآن3138
1395/09/251395/09/25دفتر نمايندگي ولنجک4مهارت آموزی دانشجویان غیر ایرانی درموضوعات مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی BMOJ0370
12