محل اجرا دانشکده تاريخ شروع نام دوره کد دوره
از   /    / 
    تا   /    /     
 
شرکت محترم ، در صورت نياز به برگزاري اين دوره ها با رعايت حد نصاب حداقل 10 نفر ، اين دوره بصورت اختصاصي در تاريخ مورد نظر و در محل شرکت يا دانشگاه برگزار ميگردد  

کد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پايانساعت نظريساعت عمليدانشکدهمحل اجرابخش شغلی 
1346مديريت منابع آب در شرايط بحران (خشكسالي، سيل و ...) (ویژه مدیران شهری)1397/05/011397/05/3060مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1994احیاء مناطق خشک و بیابانی1397/05/011397/05/31180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1417مدیریت استراتژِیک1397/05/011397/06/01180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1424مدیریت بحران1397/05/011397/06/01160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1112اقتصاد آب و برنامه‌ریزی ناحیه‌ای1397/05/011397/06/01300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1204دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب 1397/05/011397/06/0160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1205راهنماي تشخیص اثرهاي اقتصادي، اجتماعی، ارزشگذاري و توجیه اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب1397/05/011397/06/01180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1332بحران‌هاي كيفي آب و چگونگي مقابله با آن (ویژه مدیران شهری)1397/05/011397/06/0160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1349HSE در صنعت آب (ویژه مدیران شهری)1397/05/011397/06/0160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1224دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)1397/05/011397/06/0160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1580روشهای‌ پیشرفته‌ در برنامه‌ریزی مدیریت‌ منابع‌ آب1397/05/011397/06/01480مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2781آشنایی و بکارگیری روش های سریع در میکروب شناسی(آب و فاضلاب)1397/05/011397/06/01248مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2146ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب1397/05/011397/06/01300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2761آشنایی با استانداردها و مقررات فاضلاب1397/04/091397/04/10180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1568اصول‌ برنامه‌ریزی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آب‌1397/04/011397/04/15480مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
12345678910...