محل اجرا دانشکده تاريخ شروع نام دوره کد دوره
از   /    / 
    تا   /    /     
 
شرکت محترم ، در صورت نياز به برگزاري اين دوره ها با رعايت حد نصاب حداقل 10 نفر ، اين دوره بصورت اختصاصي در تاريخ مورد نظر و در محل شرکت يا دانشگاه برگزار ميگردد  

کد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پايانساعت نظريساعت عمليدانشکدهمحل اجرابخش شغلی 
2365SEWERCAD1398/08/011398/08/30428مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1569ارزیابی کیفیت آب در آبیاری و زهکشی1398/07/221398/07/26300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2576کیفیت آب1398/07/221398/07/24180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2209كاليبراسيون تجهيزات و لوازم اندازه گيري1397/11/011397/11/30240مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2492طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب1397/11/011397/11/30480مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2493طراحی شبکه ها با استفاده از GIS1397/11/011397/11/30240مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2016روشهاي مديريت آب بدون درآمد1397/11/011397/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2167مدیریت امور مشترکین در بخش آب1397/11/011397/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2473شست و شوی و گندزدایی مخازن و شبکه های توزیع1397/11/011397/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2140سیستم های نوین تصفیه فاضلاب1397/10/151397/10/19300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2067برنامه ریزی و واکنش به وضعیت اضطراری در تاسیسات آب1397/09/171397/09/27300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2369تله متری و تله کنترل1397/09/101397/09/14308مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2271انواع شیرآلات صنعتی و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب1397/08/011397/10/01300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2473شست و شوی و گندزدایی مخازن و شبکه های توزیع1397/08/011397/10/01300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2057ایمنی و بهداشت شغلی در ساخت و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب1397/08/011397/10/01300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
12345678910...