محل اجرا دانشکده تاريخ شروع نام دوره کد دوره
از   /    / 
    تا   /    /     
 
شرکت محترم ، در صورت نياز به برگزاري اين دوره ها با رعايت حد نصاب حداقل 10 نفر ، اين دوره بصورت اختصاصي در تاريخ مورد نظر و در محل شرکت يا دانشگاه برگزار ميگردد  

کد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پايانساعت نظريساعت عمليدانشکدهمحل اجرابخش شغلی 
2499طراحی و اجرای ایستگاههای پمپاژ1397/07/011397/07/30188مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2311بهداشت آب و فاضلاب1397/07/011397/07/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2146ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب1397/07/011397/07/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2294برنامه ریزی و کنترل پروژه1397/07/011397/07/30308مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2237اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب1397/07/011397/07/30248مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2074آشنایی با شبکه و تاسیسات فاضلاب1397/07/011397/07/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2314بهره برداری و نگهداری ازتاسیسات آب و فاضلاب1397/07/011397/07/30240مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2191مدیریت یکپارچه منابع آب1397/07/011397/07/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1166مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ مخازن‌ آبهای‌ سطحی1397/07/011397/07/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2069بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب1397/06/121397/07/07480مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2495طراحی شبکه های نوین توزیع آب شرب1397/06/061397/07/10300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1346مديريت منابع آب در شرايط بحران (خشكسالي، سيل و ...) (ویژه مدیران شهری)1397/05/011397/05/3060مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1994احیاء مناطق خشک و بیابانی1397/05/011397/05/31180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1417مدیریت استراتژِیک1397/05/011397/06/01180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
1424مدیریت بحران1397/05/011397/06/01160مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
12345678910...